Παραθαλάσσιο εξοχικό σπίτι


California-beach-house-coastal-interiors-bunk-bed-room

California-beach-house-coastal-interiors-bunk-bed-room

California-beach-house-coastal-interiors-bunk-bed-room

California-beach-house-coastal-interiors-bunk-bed-room

California-beach-house-coastal-interiors-master-bedroom

California-beach-house-coastal-interiors-master-bedroom

California-beach-house-coastal-interiors-master-bedroom

California-beach-house-exterior

source: Beautifully Seaside / formerly Chic Coastal Living


Contemporary Manhattan Beach Home–by Steve Lazar


https://i0.wp.com/www.chictip.com/wp-content/uploads/2012/06/Contemporary-Home-Lazar-Enpundit-3.jpeg

https://i2.wp.com/www.chictip.com/wp-content/uploads/2012/06/Contemporary-Home-Lazar-Enpundit-4.jpeg

https://i1.wp.com/www.chictip.com/wp-content/uploads/2012/06/Contemporary-Home-Lazar-Enpundit-9.jpeg

https://i2.wp.com/www.chictip.com/wp-content/uploads/2012/06/Contemporary-Home-Lazar-Enpundit-12.jpeg

https://i2.wp.com/www.chictip.com/wp-content/uploads/2012/06/Contemporary-Home-Lazar-Enpundit-7.jpeg

https://i2.wp.com/www.chictip.com/wp-content/uploads/2012/06/lazar-contemporary-home-enpundit-33.jpeg

https://i1.wp.com/www.chictip.com/wp-content/uploads/2012/06/Contemporary-Home-Lazar-Enpundit-19.jpeg

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*source:  CHIPTIP.com

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..