Ενας παραδοσιακός τρόπος θέρμανσης: σόμπες ξύλου.


Πηγή έμπνευσης αποτελεί το μικρό, ξύλινο, σπίτι στο δάσος με τις παραδοσιακές ξυλόσομπες: :   via: inspirationsdeco

Cozy Kitchen:

via: youtube Owl Tree cabin in Albion, California. Available for rent.Contributed by Jez Burrows.  via: cabinpornmy kind of fire.... cool mornings and evenings but everything outside is green and promises a cozy warmth: via: aquieterstorm Cabin In The Snow:   via: werandacountryFarrow & ball manor house grey painted surround.:   via: thevintagegoodlife https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/98/15/d4/9815d41df028e8247534d2a4bbd54bea.jpg  via: dwell Wood stove:

via: flickr FOLK:

  via: folklifestyle

little red wood stove:

via: brianvandenbrink

Cute little cabin.:

via: flickr


little cabin


Perfect little log cabin ... charming shutters and large iron door hinges.  #cabin

Unexpected, shuttered window "dresses up" this cabin's humble exterior. #cabin #window

I'm in love with the simplicity of this

Cabin & Cottage

Rustic, log cabin kitchen full of nostalgia ... #log cabin #kitchen

 

Ana Rosa cabin decor

38 Unbelievable barn style bedroom design ideas pinned with #Bazaart - www.bazaart.me

Rustic bathroom with planked walls and rough hewn stone counter ... lots of "character" and perfect for a cabin! #cabin #bathroom #home decor

Hidden cabin on "Solitude" Lane ... (: #cabin

source: pinterest